Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców narażonych na zagrożenia naturalne w zbiornikach retencyjnych województwa łódzkiego przez modernizację sprzętu i wprowadzenie innowacyjnych metod monitoringu w Pracowni Zagrożeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

nazwa beneficjenta

Uniwersytet Łódzki

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-131

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 182

oś priorytetowa
RPLD.02.00.00 - 2.Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka
numer działania
RPLD.02.05.00 - 2.5. Zagrożenia środowiska
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
1 264 972,92 zł
całkowita wartość dofinansowania
1 075 226,97 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
1 075 226,97 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

gmina: M. Łódź

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2010-03-01
data zakończenia realizacji: 2010-11-30

W ramach projektu zmodernizowano i zakupiono i nowoczesny sprzęt do monitoringu toksycznych zakwitów sinicowych w wodzie. Wprowadzono innowacyjne metody i techniki monitoringu zagrożeń pozwalających na poprawę jakości badań. Utworzono bazę danych na stronie internetowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zawierającą informacje o stanie wód zbiorników zaporowych pod kątem cyjanotoksyn. Stworzono także 4 stanowiska i zmodernizowano 2 stanowiska w Pracowni Zagrożeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, na których monitoruje się wody zbiorników zaporowych pod kątem zagrożeń naturalnych, jakimi są toksyny sinicowe (cyjanotoksyny).

Zakupiony sprzęt z nowoczesnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, znacznie poprawił monitoring przez wprowadzenie innowacyjnych metod badawczych oraz pozwolił prognozować występowanie zagrożeń, co sukcesywnie będzie poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Oprócz w/w wymiernych korzyści dla środowiska naturalnego, zastosowanie nowoczesnego sprzętu umożliwia prowadzenie analiz wody metodami proekologicznymi, ze względu na znaczne zmniejszenie zużycia odczynników chemicznych i energii elektrycznej, co przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska używanymi odczynnikami, jak i produktami ich utylizacji. 

Lokalizacja