Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

rozwój firm
rozwój firm
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Zakup maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster SM 74 6+L - priorytetem niezbędnym do podniesienia jakości usług i wzrostu konkurencyjności

nazwa beneficjenta

Drukarnia ARMMi Roman Grabarz

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 97-438

miasto: Rusiec

województwo: Łódzkie

powiat: 171

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.02.00 - 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
5 130 100,00 zł
całkowita wartość dofinansowania
2 913 783,27 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
2 476 715,77 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat bełchatowski

gmina: Rusiec

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-10-01
data zakończenia realizacji: 2010-10-31

W ramach projektu drukarnia offsetowo - fleksograficzna ARMMi zakupiła 6 – kolorową maszynę drukarską wraz z lakierem Speedmaster SM 74. Sprzęt tego typu, z uwagi na innowacyjne rozwiązania technologiczne, funkcjonuje na wysoko rozwiniętych zachodnich rynkach usług poligraficznych, w Polsce zaledwie od 2 lat, a w regionie łódzkim będzie zastosowany po raz pierwszy. Maszyna spełnia najwyższe standardy technologiczne tej klasy urządzeń dostępnych na rynku światowym, stąd najlepszą jakość druku można osiągnąć przy minimalnym zużyciu materiałów. Dzięki niej udało się zupełnie wyeliminować z pracy drukarni część procesów technologicznych, w czasie których powstawały błędy. Zakup maszyny o wysokim stopniu automatyzacji wyposażonej w systemy: szybkiego pasowania, automatycznego ustawiania profili farbowych, zdalny system sterowania registrami spowodował, że czas niezbędny na druk niskonakładowego zlecenia został skrócony z dotychczasowych 4-5 godzin zaledwie do 10-15 minut. Ponadto, dzięki zastosowaniu cyfrowego systemu sterowania urządzeniami możliwe jest rozdzielenie procesu przygotowania druku od czynności typowo obsługowych. Rozdział tych procesów pozwolił na wykonanie ich jednocześnie, a nie jak do tej pory jeden po drugim. Najbardziej pracochłonne i czasochłonne - ustawienie maszyny - sterowane jest automatycznie.

Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem 3 podstawowych zagadnień:

  • ochrony środowiska i zapewnienia wysokiego standardu BHP w całej drukarni, z położeniem nacisku na ergonomię,
  • rwałości i uzyskiwania w produkcji wysokojakościowych powtarzalnych wyrobów poligraficznych,
  • szybkości operowania maszyną i uzyskiwania doskonałych wyników ekonomicznych.

W konsekwencji zakup zaowocował pozytywnymi zmianami: poprawieniem jakości i rozszerzeniem zakresu usług oraz  skróceniem czasu wykonania zleceń dla klientów.

Lokalizacja