Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

rozwój firm
rozwój firm
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy ŚLUSARSTWO OGÓLNE Anna Jarosik poprzez uruchomienie innowacyjnej technologii laserowego cięcia blach w linii technologicznej CNC

nazwa beneficjenta

Ślusarstwo Ogólne Anna Jarosik

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 95-030

miasto: Gadka Stara

województwo: Łódzkie

powiat: 162

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.02.00 - 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
3 223 825,60 zł
całkowita wartość dofinansowania
1 848 336,00 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
1 571 085,60 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat łódzki wschodni

gmina: Rzgów

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-12-01
data zakończenia realizacji: 2010-06-30

Firma, która od 25 lat zajmuje się usługami ślusarskimi  w 2010 roku wzbogaciła swój park maszynowy o najnowocześniejszą maszynę do laserowego cięcia blach. Inwestycja została zrealizowana dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach  III Osi priorytetowej RPO WŁ. Cięcie laserem polega na zastosowaniu, zamiast ostrza, gorącego płomienia lasera i czystego gazu technicznego. Jest to metoda powszechnie uznawana za najszybszą i  najdokładniejszą obróbkę metali. Technologia ta umożliwia pocięcie każdego materiału z dokładnością do 0,1 mm i z powodzeniem może być stosowana zarówno do cięcia prostych elementów, jak i bardzo skomplikowanych detali, które nie wymagają już dalszej obróbki wykończeniowej.  Jest również znacznie tańsza w stosunku do technik tradycyjnych. Zastosowanie wąskiej  wiązki lasera przyczynia się do dużej oszczędności materiału poddawanego obróbce oraz nie wymaga wymiany narzędzi.

Lokalizacja