Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego - Działanie I.1 Drogi

nazwa beneficjenta

Powiat Wieluński

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 98-300

miasto: Wieluń

województwo: Łódzkie

powiat: 166

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
39 227 361,80 zł
całkowita wartość dofinansowania
28 981 246,40 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
28 981 246,40 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Biała

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Czarnożyły

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Konopnica

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Mokrsko

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Osjaków

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Ostrówek

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Pątnów

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Skomlin

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Wieluń

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Wierzchlas

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2008-10-01
data zakończenia realizacji: 2012-12-31
Ziemia wieluńska ma turystom wiele do zaoferowania. Wiodą tędy atrakcyjne szlaki rowerowe, piesze i konne, nie brakuje też tras tematycznych zapewniających fascynujące spotkania z przeszłością. Jedną z nich jest fragment Bursztynowego Szlaku – starożytnej drogi handlowej, początkowo wykorzystywanej przez Celtów, a potem przez Rzymian. Znaleziska archeologiczne potwierdziły, że szlak prowadził także przez ziemię wieluńską. 
Aby wzmóc zainteresowanie bursztynowym dziedzictwem, a także pamiątkami materialnymi z późniejszych czasów, opracowano kompleksowy program. Jeden z jego elementów dotyczy infrastruktury kulturalnej, a ujmując rzecz prościej – cennych zabytków architektury, wymagających renowacji, konserwacji czy też prac zabezpieczających. Takie właśnie zabytki można podziwiać, przemierzając szlak drewnianych kościółków typu wieluńskiego. Do cech wyróżniających ich architekturę należą m.in.: zrębowa konstrukcja ścian nawy i węższego od nawy prezbiterium, które zamknięte jest wieloboczną ścianą. Kościoły tego typu mają zwężającą się ku górze wieżę po zachodniej stronie nawy, kruchtę w przyziemiu, są orientowane i bogato wyposażone. W ramach projektu przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie i inne w 21 obiektach tego typu. Zadbano m.in. o zwiększenie bezpieczeństwa tych cennych zabytków poprzez instalację systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Program objął także zabytki Wielunia (mury obronne z basztą Męczarnia, wieżę ratuszową i muzeum), a także dworek w Ożarowie. Opracowano również regionalny katalog zabytków, udostępniany w internecie i oferujący kompleksową informację o zasobach dziedzictwa kulturowego regionu.
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu zagospodarowania turystycznego w powiecie wieluńskim, a tym samym zwiększenia atrakcyjności regionu.

Lokalizacja