Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

rozwój firm
rozwój firm
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Wykorzystanie zaawansowanych technologii obrazowania w diagnostyce endoskopowej

nazwa beneficjenta

NZOZ Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o.

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-302

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 182

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.02.00 - 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
1 297 740,20 zł
całkowita wartość dofinansowania
757 408,02 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
643 796,82 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

gmina: M. Łódź

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-04-29
data zakończenia realizacji: 2010-06-30

Lokalizacja