Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

rozwój firm
rozwój firm
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji laboratoryjnych przyrządów kontrolnych i pomiarowych

nazwa beneficjenta

GG TECH W.Garus i T.Gromek Spółka Jawna

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 99-120

miasto: Pokrzywnica

województwo: Łódzkie

powiat: 161

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.02.00 - 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
2 571 438,52 zł
całkowita wartość dofinansowania
1 470 890,21 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
1 250 256,68 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat łęczycki

gmina: Piątek

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-02-01
data zakończenia realizacji: 2009-12-30

GG Tech jest nowoczesną firmą stosującą w swojej działalności zaawansowane rozwiązania technologiczne, która wykonuje specjalistyczne wyroby z wykorzystaniem komputerowego projektowania oraz realizuje produkcję przy zastosowaniu urządzeń sterowanych numerycznie. Są to głównie projekty i elementy maszyn, urządzeń oraz wyposażenia, w tym prototypów, dla szeregu przedsiębiorstw branży spożywczej, motoryzacyjnej (części transportowe), chemicznej, czy kosmetycznej. Ze względu na charakter swojej działalności istotne dla firmy jest stosowanie kompatybilnych maszyn i urządzeń wykonujących z dużą dokładnością i szybkością obrabiany produkt oraz precyzyjnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych. W konsekwencji GG Tech opracowała projekt innowacyjnego wyrobu – laboratoryjnych przyrządów kontrolno-pomiarowych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, centrum obróbczo-frezarskie, narzędzia i uchwyty do obrabiarki oraz sprężarki śrubowej. Dodatkowo, w związku z prowadzeniem własnej działalności badawczo-rozwojowej, firma przygotowała koncepcję innowacyjnej technologii uruchomienia produkcji specjalistycznych wyrobów z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz oprogramowania, a także z zastosowaniem autorskich rozwiązań dotyczących know-how.

Lokalizacja