Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz poprzez zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

nazwa beneficjenta

Gmina Miasto Łowicz

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 99-400

miasto: Łowicz

województwo: Łódzkie

powiat: 172

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.04.00 - 1.4. Miejski transport publiczny
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
4 602 816,00 zł
całkowita wartość dofinansowania
3 202 800,00 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
3 202 800,00 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat łowicki

gmina: Łowicz - miasto

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-07-01
data zakończenia realizacji: 2010-11-30

Lokalizacja