Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

badania, rozwój, innowacje
badania, rozwój, innowacje
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Skomputeryzowane stanowisko badawcze do badań wytrzymałości punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa.

nazwa beneficjenta

INTAP TOBIK SPÓŁKA JAWNA

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 95-006

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 162

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.03.00 - 3.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
465 268,68 zł
całkowita wartość dofinansowania
110 772,00 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
94 156,20 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat łódzki wschodni

gmina: Brójce

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2010-04-01
data zakończenia realizacji: 2011-06-30
Intap Tobik, firma działająca w Polsce od lat 80. XX wieku (pod nazwą Intap od 1995 roku), zajmuje się produkcją foteli do autobusów, mikrobusów, a także radiowozów, karetek pogotowia i innych pojazdów specjalnych. Priorytetem firmy jest systematyczny rozwój i produkcja coraz bezpieczniejszych, nowocześniejszych i wygodniejszych foteli samochodowych. To z kolei wymaga inwestowania we własny dział badawczy, w którym powstają innowacyjne rozwiązania. Jeden z projektów wspomnianego działu, zrealizowany dzięki wsparciu środków unijnych, dotyczył skomputeryzowanego stanowiska do badań wytrzymałości punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa. Dzięki niemu można badać konstrukcję fotela już na poziomie prototypu, co daje gwarancje, że trafiający na rynek produkt będzie niezawodny i najwyższej jakości. W ramach projektu udało się także stworzyć prototyp nowoczesnego fotela z wygodnymi w obsłudze pasami bezpieczeństwa; fotel jest lekki, łatwy do zainstalowania w mikrobusach z aluminiową podłogą, a także w pojazdach przeznaczonych do przewozu niepełnosprawnych. 
Nowoczesne stanowisko badawcze, dzięki któremu produkty Inatap Tobik spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa pasażerów, to dla firmy prawdziwy powód do dumy. O nowatorstwie projektu świadczy dobitnie fakt, że tego typu skomputeryzowane stanowisko jest jednym z nielicznych w Europie.

Lokalizacja