Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

ochrona środowiska
ochrona środowiska
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Ścieżka edukacyjna w Arboretum w Rogowie

nazwa beneficjenta

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 02-787

miasto: Warszawa

województwo: Mazowieckie

powiat: 170

oś priorytetowa
RPLD.02.00.00 - 2.Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka
numer działania
RPLD.02.03.00 - 2.3. Ochrona przyrody
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
418 838,88 zł
całkowita wartość dofinansowania
281 194,45 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
281 194,45 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat brzeziński

gmina: Rogów

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2008-10-01
data zakończenia realizacji: 2010-12-31
Królestwo drzew i krzewów w Rogowie przyciąga licznych gości o każdej porze roku. Nic dziwnego, bo to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych ogrodów tego typu w Europie. Bogactwo gatunków jest wręcz oszałamiające – rośnie tu ponad 30 tysięcy roślin reprezentujących około 3,5 tysiąca gatunków, a wśród nich są prawdziwe rzadkości z niemal wszystkich zakątków świata. Warto dodać, że od początku swego istnienia, czyli od 1925 r. arboretum prowadzi także działalność naukową, placówka podlega bowiem Wydziałowi Leśnemu SGGW. 
Najpiękniej jest tu wiosną, gdy zakwitają kwiaty i jesienią, gdy drzewa i krzewy mienią się kolorami. Można tu spacerować godzinami, jak po zaczarowanym ogrodzie, zapominając o całym świecie, choć trzeba przyznać, że 54 hektary powierzchni i 12 kilometrów alejek tworzących istny labirynt to spore wyzwanie. Aby ułatwić zwiedzanie arboretum, wytyczono tworzącą kilka pętli ścieżkę edukacyjną, prowadzącą do najważniejszych działów i do stanowisk najciekawszych roślin. Alejki o utwardzonej nawierzchni znacznie podniosły komfort zwiedzania – teraz można spacerować także przy niepogodzie, nie gubiąc butów w błocie i – co istotne – przemieszczać się na wózkach. Dzięki wytyczonej ścieżce edukacyjnej arboretum w Rogowie – udane połączenie placówki naukowej, edukacyjnej i obiektu turystycznego – zyskało znacznie na atrakcyjności.

Lokalizacja