Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705

nazwa beneficjenta

Miasto Skierniewice

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 96-100

miasto: Skierniewice

województwo: Łódzkie

powiat: 181

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
7 166 273,32 zł
całkowita wartość dofinansowania
3 818 398,79 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
3 818 398,79 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Skierniewice

gmina: M. Skierniewice

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-09-02
data zakończenia realizacji: 2015-03-27

Lokalizacja