Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Bukowiec Opoczyński w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów"

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 173

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
30 331 649,28 zł
całkowita wartość dofinansowania
25 833 940,02 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
24 207 742,14 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat opoczyński

gmina: Opoczno

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat opoczyński

gmina: Poświętne

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2008-12-24
data zakończenia realizacji: 2013-12-31

Lokalizacja