Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol- Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 162

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
32 554 482,38 zł
całkowita wartość dofinansowania
26 261 200,84 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
26 261 200,84 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat łódzki wschodni

gmina: Andrespol

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat łódzki wschodni

gmina: Brójce

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-04-28
data zakończenia realizacji: 2012-12-31
Nowoczesny system dróg dobrze skomunikowanych z regionem, lokalnymi lotniskami, a także z pozostałą częścią kraju oraz transeuropejską siecią transportową, to jeden z ważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu regionu. Właśnie dlatego rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713, która będzie umożliwiać mieszkańcom wjazd na autostradę A1, należącą do ciągu międzynarodowej trasy E75, stała się dla władz województwa łódzkiego jednym z priorytetów. 
Projekt został zrealizowany jako część szerszego zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki. 
Na czym polegały zmiany na odcinku Andrespol – Kurowice?  Oto kilka faktów: zmodernizowano 7,36 kilometrów drogi wojewódzkiej, ponad 6 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych, 14 skrzyżowań, 10 zatok. Ponadto zbudowano i rozbudowano wjazdy indywidualne, zadbano o odpowiednie oświetlenie drogowe oraz sprawnie funkcjonujący system odwonienia – powstała m.in. kanalizacja deszczowa i system wpustów deszczowych z urządzeniami ochrony i odprowadzenia wód. Przebudowano także kolidujące sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, gazową, teletechniczną, energetyczną kablową i napowietrzną.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na omawianym odcinku w istotny sposób poprawiła komunikację, skracając czas przejazdu, zwiększyła mobilność mieszkańców regionu, a przy tym podwyższyła bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Filmy

Lokalizacja