Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku przejście przez Kwiatkowice tj. od km 22+450 do km 23+224 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Błaszki.

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 160

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
6 465 726,46 zł
całkowita wartość dofinansowania
5 109 105,53 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
5 109 105,53 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat łaski

gmina: Wodzierady

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-12-16
data zakończenia realizacji: 2014-12-31

Lokalizacja