Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Niesułków - Brzeziny

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 170

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
36 731 864,36 zł
całkowita wartość dofinansowania
30 620 746,58 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
30 620 746,58 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat brzeziński

gmina: Brzeziny

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat brzeziński

gmina: Brzeziny - miasto

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2008-08-26
data zakończenia realizacji: 2011-10-30

Lokalizacja