Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+936,00 do km 69+042,00 wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Słupia na odcinku od km 68+430,37 do km 68+482,00 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów - Skierniewice - granica województwa

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 178

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
1 840 467,90 zł
całkowita wartość dofinansowania
1 385 306,65 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
1 385 306,65 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat skierniewicki

gmina: Słupia

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2013-03-13
data zakończenia realizacji: 2013-12-31

Lokalizacja