Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Ważne Młyny - granica województwa

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 174

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
12 623 449,49 zł
całkowita wartość dofinansowania
10 186 472,54 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
10 186 472,54 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat pajęczański

gmina: Nowa Brzeźnica

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-12-30
data zakończenia realizacji: 2013-12-31

Lokalizacja