Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask – Widoradz Górny

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 166

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
15 443 787,20 zł
całkowita wartość dofinansowania
12 407 035,67 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
12 407 035,67 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieluński

gmina: Konopnica

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2012-12-31
data zakończenia realizacji: 2014-12-31

Lokalizacja