Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 165

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
12 777 962,77 zł
całkowita wartość dofinansowania
8 707 742,86 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
8 707 742,86 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat sieradzki

gmina: Sieradz - miasto

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-12-22
data zakończenia realizacji: 2013-12-31

Lokalizacja