Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od km 53 + 150 do km 53 + 650 wraz z infrastrukturą" w ramach zadań "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask" i "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygry".

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 164

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
3 856 676,98 zł
całkowita wartość dofinansowania
3 028 846,82 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
3 028 846,82 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat poddębicki

gmina: Zadzim

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2011-10-26
data zakończenia realizacji: 2015-06-30

Lokalizacja