Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 od km 60+413,00 do km 60+483,50, polegającej na budowie przejścia dla pieszych pod linią kolejową wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa - Wieruszów - granica województwa

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 167

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
2 650 775,48 zł
całkowita wartość dofinansowania
1 975 403,53 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
1 975 403,53 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat wieruszowski

gmina: Wieruszów

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2010-11-29
data zakończenia realizacji: 2013-12-31

Lokalizacja