Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

"Przebudowa istniejącej sieci drogowej - Most na rzece Łupii w ul. 1 Maja"

nazwa beneficjenta

Miasto Skierniewice

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 96-100

miasto: Skierniewice

województwo: Łódzkie

powiat: 178

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
4 116 137,22 zł
całkowita wartość dofinansowania
1 701 832,69 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
1 701 832,69 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat skierniewicki

gmina: Skierniewice

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2010-12-30
data zakończenia realizacji: 2015-11-30

Lokalizacja