Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4915 E NA ODCINKU ZDUŃSKA WOLA – PTASZKOWICE DO GRANIC POWIATU.

nazwa beneficjenta

Powiat Zduńskowolski

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 98-220

miasto: Zduńska Wola

województwo: Łódzkie

powiat: 168

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
4 400 602,36 zł
całkowita wartość dofinansowania
3 143 894,28 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
3 143 894,28 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat zduńskowolski

gmina: Zapolice

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2007-01-01
data zakończenia realizacji: 2010-09-30

Lokalizacja