Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

rozwój firm
rozwój firm
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Prezentacja oferty firmy KIKGEL na targach zagranicznych

nazwa beneficjenta

KIKGEL Mirosław Kik

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 97-225

miasto: Ujazd

województwo: Łódzkie

powiat: 179

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.02.00 - 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
164 279,01 zł
całkowita wartość dofinansowania
93 548,85 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
84 193,96 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat tomaszowski

gmina: Ujazd

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2013-05-01
data zakończenia realizacji: 2013-12-31