Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Poprawa stanu bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej w Łodzi poprzez system monitoringu wizyjnego

nazwa beneficjenta

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-132

miasto: ŁÓDŹ

województwo: Łódzkie

powiat: 182

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.05.00 - 1.5. Inteligentne systemy transportu
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
3 765 402,53 zł
całkowita wartość dofinansowania
2 548 759,04 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
2 548 759,04 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

gmina: M. Łódź

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2010-04-20
data zakończenia realizacji: 2011-11-30

W ramach projektu MPK-Łódź wyposażyło 183 pojazdy w 1264 kamery oraz umieściło 20 kamer na wytypowanych pętlach i przystankach w celu koordynacji projektu utworzono centrum monitoringu w siedzibie Nadzoru Ruchu. W każdym ze 183 pojazdów zainstalowano kilka kamer, zestaw nagrywający oraz monitor LCD, na którym kierujący może obserwować, co dzieje się w pojeździe. Dodatkowo w systemie istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego lub SMS-em incydentu w pojeździe lub na pętli, dzięki czemu obraz z kamer zostanie przesłany on-line do centrum monitoringu, a jeśli będzie wymagała tego sytuacja – bezpośrednio na policję lub do straży miejskiej.

W sytuacji kryzysowej po wysłaniu powiadomienia na monitorze w centrum Nadzoru Ruchu natychmiast pojawia się informacja i dyżurny, łącząc się on-line z pojazdem, może obserwować co dzieje się w danym pojeździe. W pojazdach dodatkowo znajduje się moduł GPS, który umożliwia szybką i dokładną lokalizację pojazdu, w którym została podjęta decyzja o interwencji służb porządkowych.

Dzięki realizacji całego przedsięwzięcia wśród pasażerów wzrosło poczucie bezpieczeństwa, system działa prewencyjnie i zmniejsza ryzyko aktów wandalizmu, a w sytuacjach konfliktowych stanowi możliwość odtworzenia danej sytuacji. 

Lokalizacja