Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim

nazwa beneficjenta

Powiat Zduńskowolski

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 98-220

miasto: Zduńska Wola

województwo: Łódzkie

powiat: 160

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
68 265 346,23 zł
całkowita wartość dofinansowania
44 024 265,27 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
44 024 265,27 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat łaski

gmina: Widawa

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat zduńskowolski

gmina: Szadek

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat zduńskowolski

gmina: Zapolice

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat zduńskowolski

gmina: Zduńska Wola

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat zduńskowolski

gmina: Zduńska Wola - miasto

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2007-04-01
data zakończenia realizacji: 2012-12-31

Lokalizacja