Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

rozwój firm
rozwój firm
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Nowoczesne technologie drogowe w firmie PHU MACIEJ - zakup frezarki na zimno

nazwa beneficjenta

P.H.U. "MACIEJ" Piotr Łuczak

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 99-210

miasto: Uniejów

województwo: Łódzkie

powiat: 164

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.02.00 - 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
576 862,12 zł
całkowita wartość dofinansowania
330 986,46 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
281 338,49 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat poddębicki

gmina: Uniejów

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-10-01
data zakończenia realizacji: 2009-12-31

Firma specjalizuje się w wykonywaniu wszelkich prac związanych z naprawą bądź rozbudową dróg, zarówno asfaltowych, jak i tłuczniowych oraz gruntowych.  Już od kilku lat dąży do całkowitego uniezależnienia się od podwykonawców, inwestując w kolejne maszyny i kompletując „ciąg technologiczny” do budowy i naprawy dróg. Dzięki dofinansowaniu firma mogła zakupić frezarkę na zimno. Pozwala ona zarówno na całkowite zrywanie całości nawierzchni, jak również prace punktowe oraz w trudnych miejscach (np. przy ścianach, murach czy studzienkach kanalizacyjnych). Jakość wykonania frezu, obok samej warstwy asfaltu, ma zasadniczy wpływ na późniejsze parametry nawierzchni i proces jej erozji.

Wybór typu urządzenia podyktowany był głównie jego zaletami, w tym m. in.: zwrotnością i niewielkim rozmiarem, prostą obsługą,  cichym, przyjaznym dla środowiska silnikiem, wielowariantowym wyposażeniem , komfortem pracy - izolowana od drgań platforma, przesuwany w bok, komfortowy fotel operatora i praktyczne rozmieszczenie elementów sterowniczych na pulpicie i podłokietniku.

Zrealizowany projekt, zakładający wdrożenie nowoczesnej i innowacyjnej technologii frezowania nawierzchni drogowych stanowi kolejny element rozwoju firmy. Jednocześnie umożliwił rozszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa i znaczącą poprawę  jakości wykonywanych prac.

Lokalizacja