Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

"Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57"

nazwa beneficjenta

Województwo Łódzkie

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-051

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.02.00 - 1.2. Kolej
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
31 769 526,67 zł
całkowita wartość dofinansowania
21 939 948,93 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
21 939 948,93 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat:

gmina:

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2010-10-01
data zakończenia realizacji: 2013-09-30

Lokalizacja