Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

rozwój firm
rozwój firm
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Innowacyjne technologie wielopłaszczyznowej obróbki metali o złożonych strukturach surowcowych w firmie LEDO w Łodzi

nazwa beneficjenta

P.P.H.U. LEDO s.c. Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 91-336

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 182

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.02.00 - 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
3 911 044,60 zł
całkowita wartość dofinansowania
2 407 203,40 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
2 046 122,89 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

gmina: M. Łódź

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-07-12
data zakończenia realizacji: 2012-03-31