Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

rozwój firm
rozwój firm
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Budowa pierwszego w Polsce Oddziału Szpitalnego Medycyny Regeneracyjnej z zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu schorzeń narządu ruchu

nazwa beneficjenta

Medical Magnus Sp. z o.o

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 90-418

miasto: Łódź

województwo: Łódzkie

powiat: 182

oś priorytetowa
RPLD.03.00.00 - 3. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
numer działania
RPLD.03.02.00 - 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
6 498 221,51 zł
całkowita wartość dofinansowania
2 935 231,40 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
2 494 946,69 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat m. Łódź

gmina: M. Łódź

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2010-04-20
data zakończenia realizacji: 2011-11-30

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Magnus świadczy usługi medyczne, obejmujące leczenie wielospecjalistyczne oraz hospitalizację, przede wszystkim w zakresie leczenia urazów sportowych oraz schorzeń ortopedycznych. Kadra medyczna udziela porad oraz wielospecjalistycznych konsultacji, głównie w zakresie ortopedii i traumatologii, neurochirurgii, chirurgii plastycznej, rehabilitacji, medycyny sportowej i kardiologii oraz orzecznictwa medycyny pracy. Oddział szpitalny kliniki specjalizuje się w ortopedii i traumatologii, neurochirurgii i chirurgii plastycznej.

W ramach projektu stworzony został pierwszy w Polsce, oddział szpitalny medycyny regeneracyjnej wraz z wyposażeniem artroskopowym z oprzyrządowaniem do małoinwazyjnego podawania komórek macierzystych,  służący leczeniu schorzeń narządu ruchu. Artroskopia polega na  ocenie wzrokowej narządu ruchu przy pomocy odpowiednio skonstruowanego układu optycznego, który poprzez kamerę telewizyjną przesyła obraz na ekran monitora. Dzięki temu chirurgia ortopedyczna nabrała nowego wymiaru umożliwiając znacznie dokładniejszy sposób diagnozowania jam ciała (stawów), miejsc uszkodzonych i chorych. Oddział szpitalny stworzony w ramach projektu ma na celu przywrócenie leczonym pacjentom prawidłowej funkcji uszkodzonej tkanki poprzez jej regenerację do tkanki zdrowej metodami małoinwazyjnymi. Oprócz innowacyjnej metody leczenia w wyniku realizacji projektu skrócony został pobyt pacjentów w szpitalu.