Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

wróć do listy projektów

Opis projektu

transport
transport
dane projektu
opis projektu
nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

tytuł projektu

Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa:- Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Etapy II, III;- Budowa łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście

nazwa beneficjenta

Miasto Bełchatów

siedziba beneficjenta

kod pocztowy: 97-400

miasto: Bełchatów

województwo: Łódzkie

powiat: 171

oś priorytetowa
RPLD.01.00.00 - 1. Infrastruktura transportowa
numer działania
RPLD.01.01.00 - 1.1. Drogi
numer poddziałania
całkowita wartość projektu
10 586 261,47 zł
całkowita wartość dofinansowania
7 870 896,40 zł
całkowita wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich
7 870 896,40 zł
miejsce realizacji projektu

obszar: Łódzkie

powiat: Powiat bełchatowski

gmina: Bełchatów

status
projekt zrealizowany rzeczowo i finansowo
data rozpoczęcia realizacji: 2009-01-01
data zakończenia realizacji: 2011-12-31
Aby miejska przestrzeń stawała się coraz bardziej atrakcyjna, przyjaźniejsza dla mieszkańców i piękniejsza, trzeba zacząć od przygotowania gruntu dla działań mających na celu uatrakcyjnienie wizerunku miasta. W przypadku Bełchatowa punktem wyjścia okazała się modernizacja systemu lokalnych dróg. Pierwszy etap zmian dotyczył odcinka ulicy Wyszyńskiego od ulicy Lipowej do nowego ronda. Przebudowano zatoki autobusowe, wykonano korektę promieni łuków poziomych w odniesieniu do ulic podporządkowanych, wydzielono lewoskręt i prawoskręt w ulicę Edwardów, zmodernizowano też ciągi piesze po zachodniej stronie ulicy.
W ramach drugiego etapu realizacji projektu pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Zamoście powstał dwujezdniowy łącznik, nazwany aleją Jana Pawła II, stanowiący ważny element tzw. małej obwodnicy miasta. Przebudowano także skrzyżowania, zatoki autobusowe, powstały nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a także oświetlenie. Zarówno rondo, jak i łącznik zaopatrzono w kanalizację deszczową.
Planując wszystkie te zmiany, kierowano się przede wszystkim koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i usprawnienia komunikacji, mając także na uwadze polepszenie wizerunku miasta i poprawę komfortu życia jago mieszkańców.

Lokalizacja