Mapa Projektów Łódzkiego

pokaż na stronie projektów
Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego.
Gmina Miasto Zgierz

Dz.

3.2./RPO WŁ

wartość projektu:

153 114,75 zł

wartość dofinansowania:

111 075,24 zł

wartość dofinansowania UE:

111 075,24 zł

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >