Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

2015-02-13 | Projekty w województwie łódzkim

Ze środków Funduszy Europejskich na inwestycje infrastrukturalne w latach 2007 - 2013 roku w województwie łódzkim zatwierdzono do dofinansowania  3 421 projektów. Podział na liczbę zawartych umów na inwestycje jest następujący:

  • z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) 2 399,
  • z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 883,
  • z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 139.

Wartość projektów wynosi 30,51 mld zł (RPO WŁ – 7,79 mld zł ,POIG – 4,83 mld zł, POIŚ – 17,89 mld zł) przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie ponad 15,70 mld zł (RPO WŁ – 4,24 mld zł, POIG – 2,24 mld zł, POIŚ – 9,22 mld zł).

 

 

Dane opracowane na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, na dzień 31.01.2015 r.