Mapa Projektów Łódzkiego

Zobacz jak zmieniamy Łódzkie dzięki Funduszom Europejskim

2014-10-22 | Projekty w województwie łódzkim

Ze środków Funduszy Europejskich na inwestycje infrastrukturalne w latach 2007 - 2013 roku w województwie łódzkim zatwierdzono do dofinansowania  3 349 projektów. Podział na liczbę zawartych umów na inwestycje jest następujący:

  • z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) 2 351,
  • z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 890,
  • z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 108.

 


Wartość projektów wynosi 30,77 mld zł (RPO WŁ – 7,75 mld zł ,POIG – 4,92 mld zł, POIŚ – 18,10 mld zł) przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie ponad 15,49 mld zł (RPO WŁ –4,21 mld zł, POIG – 2,28 mld zł, POIŚ – 9,00 mld zł).

 

Dane opracowane na podstawie Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, na dzień 30.09.2014 r.