Mapa Projektów Łódzkiego

pokaż na stronie projektów
Ścieżka edukacyjna w Arboretum w Rogowie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dz.

2.3./RPO WŁ

wartość projektu:

418 838,88 zł

wartość dofinansowania:

281 194,45 zł

wartość dofinansowania UE:

281 194,45 zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >